kamalbergman.nl Column Haat verdeelt

Haat verdeelt

Haat verdeelt

Omdat ikzelf niet de grootste vertaler van cijfers ben en statistiek nooit helemaal mijn ding was, heb ik Ruben van Gaalen van het CBS een vraag gesteld over racisme, discriminatie en veiligheidsgevoel van verschillende groepen in deze tijd. Kort door de bocht komt het hierop neer:

“Ik wil een column schrijven over hoe de LHBTI-plus gemeenschap vaak politiek gebruikt wordt om statements mee te maken; vaak voor andere doelgroepen en doeleinden. 

Ik heb een vraag. Volgens krantenberichten neemt het geweld tegen deze gemeenschap toe. Klopt dat?

Neemt geweld, racisme en discriminatie tegen Joodse en Marokkaanse (islamitische) mensen nu gelijk ook toe? En op hetzelfde niveau?”

Dit leek mij relevant omdat op sommige sociale platforms en in sommige media vaak bewust maar een kant wordt belicht. Of scherper gezegd, voor eigen parochie kan men heel goed spreken, maar als de andere groep hetzelfde ervaart is daar weinig, minder of helemaal geen oog voor. Dat verbaast mij in deze polariserende tijd niet zoveel; je bent echt wel horende doof en of kijkende blind als je dat niet hoort of ziet. Niet alleen op de socials, het druipt met bakken vol de straat, de huiskamers, verenigingen, whatsappgroepen en normale gesprekken in. Begrijp mij niet verkeerd, ik zie ook heel veel mensen die juist beide kanten van grote problemen kunnen zien. Die wat rationeler in het spel staan en meer overzicht hebben. Op zich is nu juist een fantastische kans voor iedereen om de veranderende wereld te herscheppen, om gedeelde waarden en normen te verbeteren, te herzien en te delen. Waarom dan zoveel haat en doemdenken? Is dat makkelijker of is het te hard werken om anderen te begrijpen? Er zijn echt veel voorbeelden waarin mensen dwars door elkaar leven, zelfs goed en tevreden. Weet u nog, met wat uitzonderingen daargelaten?

Kort door bocht zien zij bij het CBS (links toegevoegd) het volgende:

“In de longread 2023 staan uitsplitsingen naar geaardheid voor veiligheidsbeleving: gevoelens van onveiligheid, respectloos gedrag en discriminatie. Kort door de bocht: verschillende groepen ervaren bovengemiddeld veel discriminatie, geweld, intimidatie en respectloos gedrag, maar we hebben geen lange tijdreeksen om veel te zeggen over ontwikkelingen. Dat gaan we de komende jaren verder in de gaten houden…”

Met andere woorden. Bijna alle groepen, minderheden in dit geval, ervaren meer discriminatie, geweld en intimidatie en respectloos gedrag. (Zie mijn ruimere blik op minderheden in deze column.) 

Ik denk dat het daar over zal moeten gaan. Nu wij 2 minuten van de 525600 minuten met zeer veel respect stil hebben gestaan bij de gruwelijkheden van de Tweede wereldoorlog en de pijn die nog steeds leeft binnen families op allerlei manieren, ligt er een opdracht voor ons allemaal, die wij met beide handen vanuit elke groep of bubbel kunnen aanpakken. Daarvoor is wel echt de wil nodig om (weer) nader tot elkaar te komen.

Ik vroeg dhr. Van Gaalen om deze cijfers omdat sommige mensen, waaronder politici, journalisten en andere stukjestikkers, menen groepen tegen elkaar op te moeten hitsen en of te gebruiken voor eigen gewin. Het enige wat al die groepen nodig hebben is respect, acceptatie en een wat tolerantere houding, vanuit elke groep naar elke groep ,daar waar het naar extremisme en radicalisme lijkt te leiden. Wat we nu veel zien, de haat van “echte Nederlanders” naar de moslimgemeenschap en of andere groepen, de haat vanuit meerdere gemeenschappen tegen Joden, de haat vanuit een groep binnen de Joodse gemeenschap naar moslims toe. De xenofobie, het steeds verder uit elkaar groeien en de negatieve krachten die daardoor ontstaan gaan niemand helpen. Er zijn veel meer redenen aan te wijzen dat wij uit elkaar groeien, technologische, sociale, psychologische, maar deze manier van het oplossen van een veelal eigen gevoeld probleem is ook gewoon echt een keuze! Dus preek nu niet alleen voor uw eigen kerk, uw eigen moskee, synagoge of andere levenswijzen en overtuigingen, preek ook voor iedereen met dezelfde waardigheid die u zelf wilt ontvangen. Want zoals u allen weet: dat extremisme leidt tot helemaal niks!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

Altijd ietsAltijd iets

Mijn insteek, mijn werk, mij vermoeidheid, mijn gevecht voor een basis voor mijn jongste en een stabiel, rustiger leven voor mijn man en een rustiger, vrolijker gezinsleven. Of dat überhaupt

De Lage landenDe Lage landen

De lage landen Met de vette schreeuw, vanaf het dak van McDonald’s in Almelo, “Meer of minder Marokkanen” is, na jarenlang geschreeuw, van een zeer bekende politicus, eindelijk een evenwichtig